Zadání investora bylo vytvořit na pozemku menší stavbu – atelier. Nejen stávající dům, ale i vysoké borovice, které dotváří lesní charakter pozemku, nás ovlivňovaly při uvažování nad umístěním nové stavby. Investor již od začátku kladl velký důraz na maximální zachování stávajících stromů, jejich kořenů a celého okolí nové stavby. Od počátku jsme k návrhu přistupovali velice citlivě s důrazem na design a každý detail. Tomu odpovídá jak řešení hmoty objektu, dřevěných fasád, oken s bezrámovým zasklením, tak realizace celého interiéru na míru.

via DOMESI

Na ateliéru jsou použita bezrámová okna NOFRAME a moderní okna BLOCK od JANOŠÍK OKNA-DVEŘE.