Lampa Láska od Kláry Šumové vyrůstá přímo ze surového kmene stromu. Lampa ztělesňuje proces evoluce. Ústřední myšlenkou je představit dřevo v jeho různých fázích zpracování.

Podstavec je z neopracovaného kmene, přechází do soustružně opracované barokní křivky podnože. Vše končí papírovým stínidlem.

via Klára Šumová