Idea instalace tohoto kříže vznikla po větrné vichřici, která se územím prohnala a poničila tak převážnou část blízkého lesa. Tato vichřice se zastavila v těsné blízkosti hranice té části lesa, jenž patří investorům tohoto projektu. Ti přišli pouze o tři stromy, což bylo s ohledem na stovky dalších zcela zanedbatelné. Rozhodli se tedy jako poděkování za boží ochranu postavit u lesa kříž, který bude tuto událost připomínat.

Kříž se nachází v jižním Valašsku na rozhraní Vizovických vrchů a CHKO Bílé Karpaty v katastru obce Újezd.

Koncept hmotného řešení navrhl architekt Ondřej Zámečník z m.aus architects a vychází z požadavku na využití padlých stromů a výběru místa na okraji lesa. Z úvahy o o zvoleném místě vyplynulo, že kříž bude díky své orientaci permanentně vrhat stín. Došlo tedy k návrhu, kdy by důležitou roli hrálo světlo a stín.

via m.aus architects